Rudolf Slánský

Rudolf Slánský byl český komunistický politik, dlouholetý člen ÚV KSČ a generální tajemník KSČ (1945–1951).

Mládí
Rudolf Slánský se narodil v roce 1901 v Nezvěsticích na Plzeňsku. Narodil se do rodiny židovského obchodníka, která chudobou netrpěla. Absolvoval gymnázium v Plzni. Hned po konci první světové války odešel do Prahy. Začal se stýkat s levicově zaměřenými intelektuály. V roce 1921 se od Sociálně-demokratické strany odtrhlo trvdé levicové jádro a vytvořilo Komunistickou stranu Československa. Slánský se stal členem strany již v roce 1921. V roce 1929 na V. sjezdu strany získalo moc stalinistické jádro kolem Klementa Gottwalda. Stranu opustila většina zakládajících členů a následné volby skončily pro KSČ katastorfou. Však Slánskému se tak otevřela cesta k moci a velice rychle začal stoupat ve stranických funkcích nahoru. V roce 1935 byl zvolen do československého Národního shromáždění.

Druhá světová válka
Po podepsání zabrání Sudet nacistickým Německem v roce 1938 kvůli svému židovskému původu okamžitě opouští vlast a odjíždí do Moskvy. Celá jeho rodina byla odvezena do koncentračního tábora v Terezíně. Nikdo se živý nevrátil. Jediný, kdo ze Slánského rodiny přežil válku, byl jeho bratr Richard, který přes válku žil v Londýně.

Slánský po svém příjezdu do Moskvy začal pracovat ve vysílání Moskevského rozhlasu pro Československo. V letech 1941 - 1942 prožil německý útok na Moskvu. V této době se seznámil s mnoha mocnými komunistickými hodnostáři i s brutalitou, která zde panovala. V roce 1943 byla v Moskvě unesena Slánského dcera Naděžda. Dodnes se neví, proč se tak stalo, ale panují názory, že komunisté chtěli mít Slánského v šachu. Jistotou se ví, že Slánský už nikdy svou dceru neviděl. Za Slovenského národního povstání v roce 1944 byl letecky dopraven z Moskvy na letiště Tri Duby na Slovensku. Spolu s Janem Švermou působil ve štábu povstalců jako komunistický delegát.

Poválečné období
Po válce v roce 1946 se stal Slánský generálním tajemníkem KSČ, kteroužto funkci vykonával až do roku 1951. Po Klementu Gottwaldovi byl nejmocnějším mužem strany. V únoru 1948 převzala KSČ veškerou moc v zemi a eliminovala opozici. Slánský byl jeden z hlavních organizátorů komunistického teroru.

Slánského proces
Po neúspěšném pokusu SSSR zasahovat do politiky nově vzniklého Izraele zaujal SSSR a potažmo celý východní blok pro-arabskou a antisemitickou politiku. Tento fakt ovlivnil výběr obžalovaných v tzv. "Procesu se Slánským".

23.11. 1951 v pozdních večerních hodinách byl Slánský zadržen a předán do ruzyňské věznice. Slánský se dožadoval setkání s Gottwaldem, ale nebylo mu vyhověno. Proto se koncem ledna 1952 pokusil oběsit. O neúspěšnou sebevraždu se pokusil ještě jednou, když hlavou narážel o topení. Celkově bylo obžalováno v procesu 13 lidí většinou vysoce postavených členů KSČ. Drtivá většina byla židovského původu(např. London, Hajdů, Löbl, Margolius, Simone, Fischl a samozřejmě Slánský). Všichni věznění byli mučeni a museli se naučit nazpaměť výpověď, kterou před soudem doslova zopakovali. Hlavním žalobcem tohoto největšího vykonstruovaného procesu v českých dějinách byl Josef Urválek a Slánského advokátem se stal Vladimír Bartoš, který byl spolupracovník státní bezpečnosti. Slánský byl obžalován z špionáže, velezrady, sabotáže a z prozrazení vojenského tajemství. Ke všem obvinením se přiznal. Celkově bylo odsouzeno ke smrti oběšením 10 z celkových 13 obžalovaných. Žádost o milost byla prezidentem Gottwaldem odmítnuta. Rudolf Slánský byl se všemi ostatními odsouzenými popraven oběšením 3. prosince 1952 v pankrácké věznici. Zpopelněni byli v lednu 1953 a jejich popel byl vysypán někde severně od Prahy.

Soud Rudolfa Slánského rehabilitoval v roce 1963 a strana v roce 1968.

Zajímavost
Slánského syn Rudolf Slánský ml. byl aktivní disident, signatář Charty 77. Po Sametové revoluci byl československým velvyslancem v Rusku a do roku 2004 českým velvyslancem na Slovensku.

Narození: 31. 7. 1901 , Nezvětice, Rakousko-Uhersko
Úmrtí: 3. 12. 1952  ve věku 51 let, Praha, Československo †
Znamení: lev  

10 se líbí, 24 se nelíbí